Akıllı Kampüs Sistemi

Bir üniversite kampusu, endüstriyel tesis ve benzeri yerlerde personel ve araç aktivitelerini izlemek ve kontrol etmek üzere bilişim teknolojilerini esas alan komple bir çözümdür. Bu sistem sayesinde önceden belirlenen geçiş noktalarında (kapı, bariyer, turnike, vb.) bir geçiş yetkilendirilmesi oluşturulabilmekte ve geçiş işlemleri bu yetkilendirme sayesinde kontrol altına alınabilmektedir. Buna ek olarak yetkili kişi/araçlardan hangisinin ne zaman nereden geçtiği izlenebilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir.

Sistemin benzerlerinden farkı tamamen ağ tabanlı olması ve ağda yer alan donanımların fiziksel mekanlarından bağımsız olarak IP numaraları ile tanımlanmasıdır. Sistem kurumun mevcut ağ altyapısı üzerine kurulabilmektedir. Donanımların (kart okuyucular, bilgisayarlar, turnikeler, bariyerler, vb.) hepsi ağ uyumlu olup aralarındaki işlevsel ilişki sistem yazılımı ile sağlanmaktadır. Yazılım sistemin ana bileşeni olup donanımlardan bağımsızdır. Yazılım sayesinde ağdaki bir donanımın fiziksel yeri değişse bile ağdaki diğer donanımlarla ilişkisi değişmemektedir.

Sistem tamamen modüler bir özelliğe sahiptir. Sistem üzerinde yer alan donanımlar değişik amaçlara yönelik olarak oluşturulabilir. Örneğin ağ üzerinde kart okuyucular, tag (etiket) okuyucular, ağ uyumlu bariyerler, elektronik mesaj panoları, merkezden yönetilen elektronik saatler, vb. birlikte çalışabilir. Bunların hepsi arasındaki işlevsel uyum sistem yazılımı sayesinde sağlanmaktadır. Sistemde yetkilendirilen kişi/araçlar bir veri tabanında tutulmaktadır. Bu veri tabanı bağımsız olabileceği gibi kurumun mevcut veri tabanı ile replikasyon bağlantılı olabilmektedir.

Sistemdeki elektronik donanımlar ve sistem yazılımı tamamen NAR TEKNOLOJİ tarafından tasarlanmış ve imal edilmiştir. Uygulamanın yapılacağı kurumun ihtiyaçlarına bağlı olarak gerek donanım gerekse yazılım özelleştirilebilmektedir.